[Quan trọng] Bảo mật mật khẩu WordPress của bạn ngay lập tức - Tấn công Brute Force WordPress toàn cầu

Ngày Đăng : Sunday, October 06, 2019 - Tác giả: guICE.org

[Quan trọng] Bảo mật mật khẩu WordPress của bạn ngay lập tức - Tấn công Brute Force WordPress toàn cầu

Chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo mật khẩu đăng nhập WordPress của mình là mật khẩu an toàn bao gồm ít nhất 8 ký tự và bao gồm các ký tự đặc biệt (@ # $% ^ & *), một biến thể của chữ in hoa và chữ thường và số.

Ví dụ về mật khẩu phổ biến:

secretword123

Ví dụ mật khẩu an toàn:

Z4Tn @ V ^ oes

Bắt đầu vào thứ ba, một cuộc tấn công phân tán quy mô lớn và rất có tổ chức vào các trang web WordPress được khởi xướng trên toàn thế giới ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các máy chủ web và bất kỳ ai lưu trữ cài đặt WordPress.

Các cuộc tấn công này có tính chất vũ phu và đặc biệt nhắm mục tiêu tệp wp-login.php, đây là tập lệnh xử lý thông tin đăng nhập WordPress. Các kẻ tấn công đã, đang và sẽ tập trung vào các mật khẩu phổ biến để có được mục nhập và thỏa hiệp trang web WordPress của bạn.

Bạn nên an toàn nếu bạn hiện đang sử dụng mật khẩu an toàn như đã nêu ở trên; tuy nhiên, bản thân cuộc tấn công rất tốn tài nguyên và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công tại bất kỳ thời điểm nào, có thể khiến trang web của bạn trở nên chậm chạp hoặc không phản hồi trong thời gian ngắn. Trong một số trường hợp, việc chặn hoàn toàn quyền truy cập vào wp-login.php là điều cần thiết để ngăn chặn các máy chủ bị quá tải.

Đây là cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) phân tán rộng rãi và sâu rộng nhất đã được thấy trong một thời gian khá dài. Do tính chất cực kỳ phân tán và quy mô của các cuộc tấn công, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra và các biện pháp để giảm thiểu các cuộc tấn công này và giảm thiểu tác động của chúng.

Thông thường các cuộc tấn công có tính chất này không kéo dài hơn một vài ngày. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện hiệu suất trong suốt cuộc tấn công và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể.

Vui lòng chia sẻ bài đăng này với mạng của bạn để đảm bảo các từ được thoát ra và mọi người được giữ an toàn.

Cảm ơn bạn đã đánh giá
0 Sao 0 Đánh giá
icon to top